به متن

رسیدگی به اطلاعات شخصی

این وب سایت (از این پس "این سایت" نامیده می شود) از فن آوری هایی مانند کوکی ها و برچسب ها به منظور بهبود استفاده از این سایت توسط مشتریان ، تبلیغات بر اساس سابقه دسترسی ، درک وضعیت استفاده از این سایت و ... استفاده می کند. . با کلیک روی دکمه "موافق" یا این سایت ، شما موافقت می کنید که از کوکی ها برای اهداف فوق استفاده کنید و داده های خود را با شرکا و پیمانکاران ما به اشتراک بگذارید.در مورد رسیدگی به اطلاعات شخصیسیاست حفظ حریم خصوصی انجمن ارتقا Cultural فرهنگی Ota Wardلطفا مراجعه کنید.

موافقم

اطلاعات عملکرد

ماتینی ووکاکو

پروژه ای برای نمایش آثار در فضاهای عمومی ، با استفاده از gusset Ota Ward به عنوان یک گالری هنری.
هدف ایجاد فرصت هایی برای هنرمندان جوان است که می توانند نقشی فعال داشته باشند ، هنر را برای بسیاری از مردم باز کنند و فضای زنده ای را در شهر ایجاد کنند.