به متن

رسیدگی به اطلاعات شخصی

این وب سایت (از این پس "این سایت" نامیده می شود) از فن آوری هایی مانند کوکی ها و برچسب ها به منظور بهبود استفاده از این سایت توسط مشتریان ، تبلیغات بر اساس سابقه دسترسی ، درک وضعیت استفاده از این سایت و ... استفاده می کند. . با کلیک روی دکمه "موافق" یا این سایت ، شما موافقت می کنید که از کوکی ها برای اهداف فوق استفاده کنید و داده های خود را با شرکا و پیمانکاران ما به اشتراک بگذارید.در مورد رسیدگی به اطلاعات شخصیسیاست حفظ حریم خصوصی انجمن ارتقا Cultural فرهنگی Ota Wardلطفا مراجعه کنید.

موافقم

اطلاعات عملکرد

تماس پرده

ما کانال خود را در سرویس پخش کلاسیک "Curtain Call" باز کرده ایم!

اجراهای اپرا که در TOKYO OTA OPERA PROJECT و دوره "سفر به اکتشاف اپرا" برگزار می شود، که اسرار اپرا را بررسی می کند، در هر زمان منتشر خواهند شد. (نیمه شارژ)

تماس پردهپنجره دیگر